Tusenbeinet i boksen

Steffen hadde kjøpt seg et tusenbein på den lokale dyrebutikken og en liten boks som den kunne leve i.
En kveld bestemmer Steffen seg for å gå ut en tur.
«Vil du være med ut?» Spør han tusenbeinet, men det kommer ikke noe svar fra boksen.
Noen minutter senere spør han igjen – fremdeles ikke noe svar.
Til slutt roper han: «Hei! Vil du være med ut en tur?»
«Jeg hørte deg første gang!» sier en liten, irritert stemme. «Jeg holder på å ta på meg skoene!»

Sjekk ut flere vitser og gåter her