Kommunikasjonsproblemer

En dommer intervjuet en kvinne angående hennes påvente av skilsmisse, og spurte: «Hva er grunnen for skilsmissen din?»
Hun svarte: «Omlag fire dekar og et fint lite hjem midt på eiendommen med en bekk som går forbi.»
«Nei» sa han «jeg mener hva er grunnlaget?»
«Den er laget av betong, murstein og mørtel» svarte hun.
«Jeg mener» fortsatte han «hvordan er deres relasjoner?»
«Jeg har en tante og onkel som bor her i byen, og det gjør foreldrene til mannen min også.»
Han sa: «Har du et skikkelig nag?»
«Nei» svarte hun, «vi har en carport med to biler og har aldri hatt behov for en.»
«Vær så snill» prøvde han igjen «er det noe «umusikalsk» i ekteskapet deres?»
«Ja, både sønnen og datteren min har stereoanlegg. Vi liker ikke nødvendigvis musikken, men svaret på spørsmålene dine er ja.»
«Frue, slår mannen din deg noen gang?»
«Ja» svarte hun «omtrent to ganger i uken rekker han å stå opp tidligere enn jeg gjør.»
Til slutt, i frustrasjon, spurte dommeren: «Dame, hvorfor vil du ha skilsmisse?»
«Å, jeg vil ikke ha skilsmisse» svarte hun. «Jeg har aldri ønsket skilsmisse, det er det mannen min som ønsker. Han sier at han ikke kan kommunisere med meg!»

Sjekk ut flere vitser og gåter her