Den urolige pensjonisten

Den urolige pensjonisten ringte legekontoret for å snakke med legen og spør: «Er det sant,» ønsket hun å vite, «at medisinen du har skrevet ut skal jeg ta resten av livet?»
«Ja, jeg redd for det» sa legen.
Det var et øyeblikks stillhet før pensjonisten svarte: «Jeg lurer da på hvor alvorlig tilstanden min er, fordi resepten er merket med «Ingen påfyll.»»

Sjekk ut flere vitser og gåter her