10 Matte og tall-Quiz

Her er en Matte Quiz bestående av vanskelige gåter med tall. Her finner du 10 spørsmål relatert til tall, alder, lengde og tid og passer nåde til voksne og barn. Hvis du liker mattequiz og matte spørsmål så er dette den rette for deg. Finn frem penn og papir og sett deg godt til rette. Hvor mange klarer du?

Spørsmål 1

Peter er 54 år gammel, og faren Joe er 80. Hvor mange år siden var Joe tre ganger så gammel som sønnen Peter?


41 år siden

Spørsmål 2

Det er flere bøker på en bokhylle. Hvis en bok er den fjerde fra venstre og 6. fra høyre, hvor mange bøker er det på hyllen?


9

Spørsmål 3

Hva får du når du deler 30 med 1/2 og legger til 10?


70

Spørsmål 4

Jeg er et tresifret tall. Ti-sifret mitt er fem flere enn mine siffer. Mitt hundre siffer er åtte mindre enn ti-sifret. Hvilket antall er jeg?


194

Spørsmål 5

En snegl er på bunnen av en 20 meter dyp grop. Hver dag klatrer sneglen 5 meter oppover, men om natten glir den 4 meter nedover. På hvilken dag når sneglen toppen av gropen?


På den 16. dag

Spørsmål 6

Jeg spurte en jente hvor gammel hun var. Hun sa: «Om 2 år blir jeg dobbelt så gammel som jeg var for 5 år siden.» Hvor gammel er hun?


12 år

Spørsmål 7

Hvis det var to timer senere, ville det være halvparten så langt til midnatt som det ville være hvis det var en time senere. Hva er klokken nå?


21:00

Spørsmål 8

En bonde har 17 sauer og alle bortsett fra 9 dør. Hvor mange er igjen?


9

Spørsmål 9

Det er to ender foran to andre ender. Det er to ender bak to andre ender. Det er to ender ved siden av to andre ender. Hvor mange ender er det?


4

Spørsmål 10

En fugl har et hode som er 9 cm langt. Halen er lik størrelsen på hodet pluss en halvparten av størrelsen på kroppen. Kroppen er på størrelse med hodet pluss halen. Hvor lang er fuglen?


72 cm

Sjekk ut flere vitser og gåter her