Ole hadde fire døtre

Her er en gåte som kan være litt vanskelig, så tenk nøye før du svarer.

Ole hadde fire døtre, hver datter hadde en bror. Hvor mange barn har Ole?

Svaret på gåten «Ole hadde fire døtre, hver datter hadde en bror. Hvor mange barn har Ole?» er ganske enkelt, men det er viktig å vite at dette puslespillet spiller på betydningen av ord.
I denne gåten har ordet ‘hadde’ stor betydning. Det er et interessant puslespill som spiller rundt med folks sinn og ved å lure folks oppfatning av ord.

Hvis det vektlegges på ordet ‘hadde’, betyr det at Ole foreløpig eller ikke lenger har noen barn. Man må se nøye på denne setningen. Setningen er skrevet i fortid som bekrefter at Ole ikke har noen barn nå.

På den annen side er det en annen versjon av gåten som endrer svaret fullstendig.

«Ole har 4 døtre. Hver av døtrene hans har en bror. Hvor mange barn har Ole?»

I denne gåten er setningen skrevet i nåtid. Noe som sikrer at Ole for tiden har alle barna sine med seg. Hvis hver søster har en bror, har Ole totalt fem barn.
Dette lett enkelt da hver hver datter har den samme broren.

Denne gåten forvirrer mennesker ved bruk av ord og setningsdannelse.


Har du lyst til å teste ut noen vanskelige gåter eller kanskje du vil lese noen morsomme vitser?

Sjekk ut flere vitser og gåter her