Hvor mange trekanter ser du?

Her er enda en gåte som går viralt på Facebook. Man ser et bilde av en trekant som er oppdelt i flere deler. Spørsmålet er Hvor mange trekanter ser du?
Prøv deg frem før du kikker på svaret.
Svaret gir deg dessuten løsningen uansett hvordan trekanten ser ut da det er en universal løsning.

Løsningen til «Hvor mange trekanter ser du?» er som følger:

Løsning 1:
Her kan du telle antall trekanter. Svare du da kommer frem til er 18, som er det korrekte svaret til denne trekanten.

Løsning 1: Hvor mange trekanter ser du

Løsning 2:
Skulle du ha en annen trekant som er delt opp i enten flere eller færre deler så kan du bruke denne metoden for å finne frem til svaret.

Løsning 2: Hvor mange trekanter ser du
Løsning 2 til «Hvor mange trekanter ser du?»

Det første du gjør er å se på tegningen over på de tallene som er vannrett og loddrett.
Hvis vi tar utgangspunkt i trekanten i denne gåten så har den tre rader (gjenspeiler i den store trekanten og tallene 1-7 i løsning 2) og tre kolonner (gjenspeiler i den store trekanten og tallene 1-6 i løsning 2).

Ta først utgangspunkt i kolonnene, dvs antall kolonner i trekanten. Her skal du summere tallene i antall kolonner.
I denne oppgaven (og lik løsning 1) så har trekanten tre kolonner slik at man da skal man summerer 1+2+3 = 6
Dette tallet skal man multiplisere med antall rader som her er 3.
Svaret på antall trekanter blir da 6*3 = 18.

Hvis vi tar utgangspunkt i trekanten i løsning 2 og regner ut hvor mange trekanter det er i denne så er svaret da som følger:
Summerer antall kolonner:
1+2+3+4+5+6 = 21

Antall rader er: 7

Totalt antall triangler blir da som følger: 21*7 = 147

Da har du fått svaret på «Hvor mange trekanter ser du» uansett antall rader og kolonner.


Har du prøvd deg på denne gåten:
Hvor mange ender ser du?

Sjekk ut flere vitser og gåter her