En mann ser på et portrett

En mann ser på et portrett av en annen mann, og han sier til seg selv:
«Brødre og søstre har jeg ikke, men denne mannens far er min fars sønn».
Hvem er personen på portrettet?

La oss bryte ned gåten i mindre biter og deretter sette dem sammen og se hva vi får:

«Denne mannens far», altså faren til mannen i bildet.
Er «min fars sønn». Hvis det er sønnen til hans far vil dette si at det må enten være han selv eller sin bror.
«Brødre og søstre har jeg ikke». Her sies det at han er enebarn, så da vil «min fars sønn» være han selv.

Så hvis vi setter det vi vet inn i gåten så blir den som følger:
«Brødre og søstre har jeg ikke, men denne mannens far er min fars sønn».
«Brødre og søstre har jeg ikke, men denne mannens far er meg».
«men denne mannens far er meg»
Her sier han at han er faren til personen i bildet.
Så svaret på gåten og «Hvem er personen på portrettet?» er sin sønn.
Han ser på et portrett av sin sønn.

Sjekk ut flere vitser og gåter her