5 vanskelige matteoppgaver

Her kommer noen vanskelige matteoppgaver. De er egentlig ikke så vanskelige når man vet hvordan man skal regne de ut, men slik et det vel med det meste.
Et lite hint; Bruk PEMDAS. Hvis du ikke vet hva PEMDAS (eller BODMAS) er så står det forklart i svaret på oppgave 1.

Oppgave 1)

48 ÷ 2(9+3) = ?


For å få korrekt svar så er det enklest å bruke PEMDAS (PE|MD|AS)
PEMDAS står for: Parenteser, Eksponenter, Multiplikasjon, Divisjon, Addisjon og Subtraksjon.
Først regner man ut parenteser og eksponenter, deretter mulitplikasjon og divisjon, for til slutt å regne ut addisjon og subtraksjon.

Regelen slår fast at divisjon og multiplikasjon, som addisjon og subtraksjon, er likeverdige, men vi begynner utregningen fra venstre.

Utregningen blir da som følger:

48 ÷ 2(9+3)
Regner ut parentes først
48 ÷ 2(12)

2(12) er det samme som 2*12 så vi skriver det slik for letthets skyld.
48 ÷ 2 * 12
Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre
24 * 12
Svaret blirt da 288


Oppgave 2)

16 – 4 ÷ ¼ + 1 = ?


Bruker PEMDAS (PE|MD|AS), se utvidet forklaring i første matteoppgave

Utregningen blir da som følger:

16 – 4 ÷ ¼ + 1
Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon skal gjøre før addisjon og substraksjon.
16 – 16 + 1
Svaret blirt da 1


Oppgave 3)

8 ÷ 2(2 + 2) = ?


Bruker PEMDAS (PE|MD|AS), se utvidet forklaring i første matteoppgave

Utregningen blir da som følger:
8 ÷ 2(2 + 2) = ?

Regner ut parentes først
8 ÷ 2(2 + 2)

Regner ut parentes først og får
8 ÷ 2(4)

2(4) er det samme som 2×4 så vi skriver det slik for letthets skyld.
8 ÷ 2 x 4

Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre
4 x 4
Svaret blir da 16


Oppgave 4)

20 ÷ (4÷8) x (-9) + 25 = ?


Bruker PEMDAS (PE|MD|AS), se utvidet forklaring i første matteoppgave

Utregningen blir da som følger:

20 ÷ (4÷8) x (-9) + 25 = ?

Bruker PEMDAS og regner ut parentes først og får:
20 ÷ (½) x (-9) + 25

Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon skal gjøre før addisjon og substraksjon og at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre.
Her er det både multiplikasjon og divisjon og skal da gjøres fra venstre. Vi tar utregningen av den første først (for letthets skyld) og får:
40 x (-9) + 25

Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon skal gjøre før addisjon og substraksjon og at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre.
-360 + 25


Svaret blir da:
-335


Oppgave 5)

-10 ÷ (20 ÷ 2² × 5 ÷ 5) × 8 – 2 = ?


Bruker PEMDAS (PE|MD|AS), se utvidet forklaring i første matteoppgave

Utregningen blir da som følger:
-10 ÷ (20 ÷ × 5 ÷ 5) × 8 – 2

Bruker PEMDAS og regner ut parentes først stegvis:
-10 ÷ (20 ÷ 4 × 5 ÷ 5) × 8 – 2

Bruker PEMDAS og regner ut parentes først stegvis:
-10 ÷ (5 x 5 ÷ 5) x 8 – 2

Bruker PEMDAS og regner ut parentes først stegvis:
-10 ÷ (25 ÷ 5) x 8 – 2

Bruker PEMDAS og regner ut parentes først og får:
-10 ÷ 5 x 8 – 2

Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon skal gjøre før addisjon og substraksjon og at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre.
– 2 * 8 -2

Bruker PEMDAS som sier at multiplikasjon og divisjon skal gjøre før addisjon og substraksjon og at multiplikasjon og divisjon er likestilt og skal da regnes ut fra venstre.
-16 – 2

Svaret blir da
-18


Har du lyst til å bryne deg på noen flere oppgaver.
Hva med å prøve denne quiz’en:
Matte quiz

Sjekk ut flere vitser og gåter her