Skipbrudden

Et skip blir utsatt for en storm og synker.
To karer og en jente overlever ved å komme seg i en livbåt og blir skipbrudden på en øde øy.
Siden de ikke har noe å gjøre hele dagen utenom å spise og sove, «holder de bare på med hverandre».
Etter noen uker blir dessverre jenta syk og dør.
De to mennene vet ikke lenger hva de skal gjøre, så de bare fortsetter å «gjøre det».
Etter noen dager føler de seg skyldige over det de har gjort … så de begraver henne.


Hva hadde du gjort hvis alt vann ble til øl? Les vitsen: Et hav av øl

Sjekk ut flere vitser og gåter her