Hmmm…

Hvert eneste minutt så opprettes det 350 nye profiler på Facebook. Det genereres 4 millioner likes på samme tidspunkt.  På en time så sees det 100 millioner timer med video.
Totalt så er det lastet opp mer enn 250 milliarder foto til Facebook. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 350 millioner foto per dag eller over 4000 bilder per sekund.

Dett er lek med tall.

Men over til deg! 
Holy Smokes! Du bestemte deg for – nå vær så snill å hold på hatten, for her kommer den beste delen – du bestemte deg for å klikke på smileyen i bunnteksten.

Det er vel ingen som ruller så langt ned på siden?

 

Husk! Vitser og Gåter er glad i deg.